Caring4Cal Trong Tin tức

Thông cáo báo chí, Tài sản truyền thông, Hình ảnh

20/02/2024 – Univision – KABE

Đoạn tin tức của Univison về chương trình Caring4Cal.

Xem video tại đây

20/02/2024 – Univision – KFTV

Đoạn tin tức của Univison về chương trình Caring4Cal.

Xem video tại đây

Ngày 8 tháng 2 năm 2024 – Thông cáo báo chí của HCAI: Chương trình trị giá 25 triệu đô la mới cung cấp đào tạo, huấn luyện và khuyến khích tài chính để phát triển lực lượng lao động chăm sóc tại nhà và cộng đồng

Chương trình Caring4Cal , một sáng kiến ​​trị giá 25 triệu đô la, đang mở rộng, nâng cao và củng cố lực lượng lao động Dịch vụ Tại nhà và Cộng đồng (HCBS) của tiểu bang. Cho đến nay, chương trình đã trao ưu đãi trị giá 720.000 USD cho hơn 3.500 người học để nâng cao kiến ​​thức và mở rộng phân khúc lực lượng lao động y tế này và chương trình vẫn đang tuyển sinh những người đăng ký mới.

Đọc thêm thông tin đầy đủ ở đây.