Đối với Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc hiện tại:

Phát triển những kĩ năng của bạn!

Thông qua sự kết hợp độc đáo giữa đào tạo miễn phí và huấn luyện cá nhân miễn phí. Caring4Cal hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của bạn.

Ưu đãi bây giờ đã đóng.

Các ứng dụng khuyến khích hiện đã đóng.

Không có ứng dụng mới được chấp nhận.

Kiểm tra trạng thái của các ứng dụng đã gửi TẠI ĐÂY.

Nguồn vốn có hạn, thanh toán không được đảm bảo.

Các khóa học vẫn mở đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 – số lượng có hạn.

LƯU Ý: Huấn luyện viên và Đường dây trợ giúp không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào về trạng thái đăng ký hoặc thời gian thanh toán của bạn.

Các khóa học cần cân nhắc dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà

Những người tham gia nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà hiện tại, chuyển đổi hoặc mới trong chương trình Caring4Cal sẽ tìm thấy nhiều khóa đào tạo khác nhau và nhiều cách học, giúp bạn phát triển sự nghiệp nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Khóa học

…được dạy bằng nhiều ngôn ngữ

…được cung cấp trực tuyến hoặc trực tiếp

…trao cơ hội chứng nhận

…cung cấp nhiều cách để phát triển kỹ năng

…cung cấp hàng trăm môn học cho bạn lựa chọn

…miễn phí cho các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn

Tạo gói nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà của tôi

Khi tạo gói Caring4Cal, bạn có thể chọn các khóa học và buổi học bạn cần để đạt được mục tiêu đào tạo và khuyến khích của mình. Tự mình tạo kế hoạch hoặc nhận trợ giúp miễn phí từ Huấn luyện viên. Hãy nói chuyện với huấn luyện viên ngay hôm nay!

Dưới đây là cách tạo kế hoạch của bạn:

  1. Bước 1 – Chọn các khóa học bạn muốn khám phá
  2. Bước 2 – Chọn các buổi phù hợp với bạn
  3. Bước 3 – Tính toán số giờ đào tạo bạn cần để có ưu đãi
  4. Bước 4 – Cung cấp phản hồi về khóa học
Caregiver smiles while looking out a window

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được tiếp cận đào tạo và huấn luyện MIỄN PHÍ. Hãy tham gia Caring4Cal ngay hôm nay!

Đăng ký Caring4Cal MIỄN PHÍ ngay hôm nay

Các huấn luyện viên đồng cảm sẵn sàng giúp bạn lập kế hoạch và hỗ trợ cho sự thành công của bạn. Kết nối ngay hôm nay!

Tạo kế hoạch của bạn Kết nối với huấn luyện viên

Gửi yêu cầu bồi thường